စိုင်းထီးဆိုင်၊ မီမီဝင်းဖေ - မှာသူတစ်ယောက် လာသူတစ်ယောက်

Sai Htee Saing, Mi Mi Win Phay – Hmar Thu Ta Youk, Lar Thu Ta Youk

စိုင်းထီးဆိုင်၊ မီမီဝင်းဖေ - မှာသူတစ်ယောက် လာသူတစ်ယောက်


Released: 1994Tracks: 14       Type: mp3
Composers:

Wanna download? Please click on download icon on each track.

 

Special credit : phyuniwarpyar.blogspot.com

If you love the music, please support the artists by buying their original CDs as well. Thanks!

Credit: Original uploader

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*